Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
441/BC-VPUB 04/12/2023 Báo cáo Kết quả Chuyển đổi số phục vụ Phiên họp tổng kết năm 2023
426/BC-VPUB 23/11/2023 v/v báo cáo kết quả thực hiện luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
421/BC-VPUB 20/11/2023 Báo cáo tổng kết công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2023
422/KH-VPUB 20/11/2023 Kế hoạch huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh
409/BC-VPUB 07/11/2023 Về kết quả thực hiện công tác Nội vụ năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh
393/BC-VPUB 30/10/2023 V/v báo cáo tổng kết triển khai phong trào thi đua đặc biệt " cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"
390/BC-VPUB 27/10/2023 V/v báo cáo sơ kết triển khai, thực hiện thông báo số 254-TB/Tu ngày 13/7/2021 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện đề án nâng co chất lượng hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp
340/BC-VPUB 19/09/2023 Về báo cáo kết quản 06 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 15/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII
333/BC-VPUB 14/09/2023 Báo cáo Tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên quý III năm 2023
284/BC-VPUB 25/07/2023 v/v Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh
270/BC-VPUB 20/07/2023 v/v báo cáo chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại Văn phòng UBND tỉnh
259/BC-VPUB 12/07/2023 v/v Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 6 tháng đầu năm 2023
247/KH-VPUB 05/07/2023 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Văn phòng UBND tỉnh năm 2024
53/QĐ-VPUB 16/06/2023 V/V quyết định nâng bậc lương thường xuyên đợt I năm 2023 đối với ông Tạ Đức Cảnh
54/QĐ-VPUB 16/06/2023 V/V quyết định nâng bậc lương thường xuyên đợt I năm 2023 đối với ông Ngô Xuân Hoán
1 2 3 4 5 6    
°
298 người đang online