100%

DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ

1

VPUBND TỈNH

VPUBND

 

vpubnd@hungyen.gov.vn

2

Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh

 

chutichubnd@hungyen.gov.vn

3

Chánh văn phòng UBND

CVP

 

cvp@hungyen.gov.vn

4

Công báo Hưng Yên

CBHY

 

congbao@hungyen.gov.vn

5

Trần Quốc Văn

Chủ tịch UBND tỉnh

02213569999

tqvan@hungyen.gov.vn

6

Đặng Ngọc Quỳnh

PCT UBND tỉnh

02213552898

dangngocquynh@hungyen.gov.vn

7

Nguyễn Duy Hưng

PCT UBND tỉnh

02213863606

nguyenduyhung@hungyen.gov.vn

8

Nguyễn Ngọc Thuyên

Chánh văn phòng

02213863593

nnthuyen@hungyen.gov.vn

9

Nguyễn Xuân Phương

Phó Chánh văn phòng

02213529998

nxphuong@hungyen.gov.vn

10

Lê Anh Tuấn

Phó Chánh văn phòng

02213515099

latuan@hungyen.gov.vn

11

Trần Văn Thắng

Phó Chánh văn phòng

 

tvthang@hungyen.gov.vn

12

Đoàn Ngọc Anh

Trưởng phòng TH

02213552608

dnanh.vpub@hungyen.gov.vn

13

Vũ Thị Trang

Phó phòng TH

02213515998

vttrang.vpub@hungyen.gov.vn

14

Nguyễn Thanh Hải

Ch.viên phòng TH

02213539998

nthai.vpub@hungyen.gov.vn

15

Bùi Minh Đức

Trưởng phòng KT1

02213552606

bmduc@hungyen.gov.vn

16

Trần Anh Dũng

Phó  phòng KT1

02213863670

tadung.vpub@hungyen.gov.vn

17

Phan Đức Hiển

Ch.viên phòng KT1

   

18

Nguyễn Đức Kiền

Trưởng phòng KT2

02213616677

nduckien@hungyen.gov.vn

19

Trần Ngọc Anh Tuấn

Phó phòng KT2

02213565908

tnatuan.vpub@hungyen.gov.vn

20

Bùi Anh Tuấn

Ch. viên phòng KT2

02213515181

batuan.vpub@hungyen.gov.vn

21

Vũ Thị Phương

Trưởng phòng VX

02213516588

vtphuong@hungyen.gov.vn

22

Trần Quang Thanh Tuấn

Phó phòng VX

02213552606

tqttuan.vpub@hungyen.gov.vn

23

Nguyễn Thị Thu Hương

Ch.viên phòng VX

   

24

Lương Thị Ngọc Hoa

Phó phòng NC

02213551740

ltnhoa@hungyen.gov.vn

25

Quách Văn Hào

Phó phòng NC

02213551738

qvhao@hungyen.gov.vn

26

Phạm Thị Kim Tuyển

CV phòng NC

02213515429

ptktuyen@hungyen.gov.vn

27

Nguyễn Quang Cát

Trưởng ban TCD

02213.551 611

nqcat@hungyen.gov.vn

28

Phan Bình Trị

Phó Ban TCD

02212511411

pbtri.vpub@hungyen.gov.vn

29

Ngô Xuân Hoán

Ch. viên Ban TCD

 

nxhoan@hungyen.gov.vn

30

Nguyễn Thị Thu Trang

NV Ban TCD

02213511365

ntttrang.vpub@hungyen.gov.vn

31

Mai Huy Đức

Trưởng phòng HCTC

02213552216

mhduc@hungyen.gov.vn

32

Vũ Thị Bích Dung

Phó phòng HCTC

02213516889

vtbdung@hungyen.gov.vn

33

Vũ Thị Thu Cúc

Văn thư

02213863823

vttcuc@hungyen.gov.vn

34

Vũ Thị Ngọc

Văn thư

02213863823

vtngoc@hungyen.gov.vn

35

Nguyễn Văn Khiên

Lưu trữ Văn phòng

02213864413

nvkhien@hungyen.gov.vn

36

Trần Quốc Long

KTV Đánh máy

02213515005

tqlong@hungyen.gov.vn

37

Nguyễn Thị Thu Hường

Trưởng phòng QTTV

02213515886

nthuong@hungyen.gov.vn

38

Phạm Ngọc Trung

Phó phòng QTTV

02213515439

pntrung@hungyen.gov.vn

39

Nguyễn Thị Liên

Kế toán trưởng

02213863696

nthilien@hungyen.gov.vn

40

Nguyễn Thị Hương Sơn

Kế toán viên

02213863696

nthson@hungyen.gov.vn

41

Hoàng Thị Thủy

 

02213863696

 

42

Bùi Mạnh Hà

Giám đốc TT THCB

02213864436

bmha@hungyen.gov.vn

43

Đào Thị Luyến

P.Giám đốc TT THCB

02213864436

dtluyen@hungyen.gov.vn

44

Nguyễn Thị Chuyên

Kỹ sư TT THCB

02213864436

ntchuyen@hungyen.gov.vn

45

Vũ Ngọc Hưng

Kỹ sư TT THCB

02213864436

vnhung@hungyen.gov.vn

46

Bùi Thị Thùy Linh

Biên dịch viên

02213864436

bttlinh@hungyen.gov.vn

47

Trần Phương Linh

Kỹ sư TT THCB

02213864436

tplinh@hungyen.gov.vn

48

Dương Thị Bích Huệ

Trưởng phòng NV

02213552145

dtbhue@hungyen.gov.vn

49

Lê Tiến Dũng

Ch.viên phòng NV

   

40

Phạm Hồng Sơn

Giám đốc TTHN tỉnh

0913369481

phson@hungyen.gov.vn

51

Nguyễn Thị Lan Anh

Phó GĐ TTHN tỉnh

 

nlanh@hungyen.gov.vn

52

Tạ Đức Cảnh

Phó GĐ TTHN tỉnh

 

tdcanh@hungyen.gov.vn

53

Trịnh Thị Phương Thảo

Kế toán TTHN tỉnh

02213551579

ttpthao@hungyen.gov.vn

54

Trần Thị Phượng

Thủ quỹ TTHN tỉnh

02213551579

ttphuong.vpub@hungyen.gov.vn

55

Cao Văn Hữu

Đầu bếp TTHN tỉnh

 

cvhuu@hungyen.gov.vn

56

Hoàng Thị Thủy

Phó GĐ TTHCC

   

57

Đỗ Cao Công

Phó GĐ TTHCC

   

58

Bùi Việt Anh

Ch.viên TTHCC

   

59

Vũ Bá Lương

Ch.viên TTHCC

   

60

Trần Mạnh Côn

Ch.viên TTHCC

   

 

 

°
106 người đang online